google-site-verification=9PPWmhhSGk2FO3jBcI70_kyEFMR-nKFnyDqs49CO5n8
top of page

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Posters Blog

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης πριν συνεχίσετε. Αν διαφωνείτε παρακαλούμε να απομακρυνθείτε τώρα από τον ιστότοπο Posters Blog

Πρόσβαση και Χρήση

Ο χρήστης συμφωνεί να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο και τις υπηρεσίες του με τον όρο ότι συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς νόμους, τα χρηστά ήθη, τους γενικούς και ειδικούς όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του δικτυακού τόπου εκτός από τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε. Αν επισκέπτεστε το site από άλλη χώρα, αποδέχεστε ότι έχετε την ευθύνη να ακολουθείτε τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους.

Ο χρήστης αποδέχεται ότι δεν θα παρενοχλήσει τρίτους με οποιονδήποτε τρόπο και ότι δεν θα χρησιμοποιήσει ή θα συλλέξει ή θα αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών. Απαγορεύεται η χρήση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του για την παρενόχληση των άλλων χρηστών με ανεπιθύμητα μηνύματα spam.

Οι χρήστες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται στην ιστοσελίδα για παράνομο σκοπό, όπως προσωπικά δεδομένα, φωτογραφίες, κείμενα, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Οι χρήστες συμφωνούν ότι δεν θα βλάψουν τον δικτυακό τόπο, ούτε τρίτους με εισαγωγή ή διάδοση ιών Η/Υ, παρεμπόδιση λειτουργίας του site κλπ.

Αποδέχεστε ότι αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη και θα αποζημιώσετε τους διαχειριστές σε περίπτωση νομικής ή οικονομικής αντιδικίας για κάθε απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία εναντίον τους από τρίτους, στο βαθμό που αυτή η απαίτηση, αγωγή, ενέργεια, ή άλλη διαδικασία που εγέρθηκε εναντίον των διαχειριστών, βασίζεται σε ενέργειες που προήλθαν από χρήση του δικού σας υπολογιστή ή του λογαριασμού σας.

Προστασία Ανηλίκων

Επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου οι οποίοι είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρά ταύτα ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφτούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο / προσβλητικό / ανήθικο το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δε φέρει ευθύνη.

Δεοντολογία Χρηστών

Είναι αμοιβαίως αποδεκτό και κατανοητό ότι όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι εικόνες, τα μουσικά αρχεία, τα βίντεο, τα μηνύματα και όλο το περιεχόμενο, είτε αναρτάται δημόσια είτε μεταφέρεται ιδιωτικά, παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το περιεχόμενο πηγάζει. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλο και οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή άλλως καθιστά διαθέσιμο μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου. Ο ιστότοπος δεν είναι δυνατό, λόγω του όγκου του, να ελέγχει το σύνολο του περιεχομένου που αναρτάται από τους χρήστες/μέλη του στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου, οπότε δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο ιστότοπος για οποιοδήποτε λάθος ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/μέλη στις υπηρεσίες του ιστοτόπου. Οι χρήστες/μέλη συμφωνούν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών του ιστοτόπου και αποδέχονται ακέραιη και αποκλειστική την ευθύνη τους σχετικά με τα παρακάτω για:

1. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, επιζήμιο, δυσφημιστικό, χυδαίο, βίαιο, υβριστικό, ρατσιστικό ή άλλως αποδοκιμαστέο, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα και προκαλεί συναισθήματα μίσους, ή/και οποιοδήποτε άλλο συνιστάμενο ποινικό αδίκημα και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

2. Πρόκληση βλάβης σε ανηλίκους με οποιοδήποτε τρόπο.

3. Μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη/μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή/και συνεργασία του χρήστη/μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο.

4. Παραχάραξη ή άλλη αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών/μελών, με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των υπηρεσιών του ιστοτόπου.

5. Ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο βάσει νόμου ή βάσει εμπιστευτικής σχέσης.

6. Παρεμβολή στις υπηρεσίες ή διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ιστοτόπου, ή παρακοή των προϋποθέσεων, διαδικασιών και κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.

7. Παραβίαση, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας ή/και οποιουδήποτε κανόνα που έχει νομοθετική ισχύ και αφορά ή/και καλύπτει οποιαδήποτε υπηρεσία του ιστοτόπου.

8. Παρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών (όπως η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών).

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά και ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

Αποστολή και ανάρτηση υλικού προς τον ιστότοπο

Το Posters Blog δεν  φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων που είναι προϊόν αναδημοσίευσης.

Τα άρθρα δεν αποτελούν θέσης και απόψεις των χειριστών του Blog και δεν υιοθετούνται.

Το Posters Blog δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα των πληροφοριών καθώς και των σχολίων που περιέχονται σε μηνύματα αναγνωστών τα οποία αποτελούν αποκλειστική άποψη των σχολιαστών – αναγνωστών.

Σύνδεσμοι (Links) προς άλλους δικτυακούς τόπους (Sites)

Ο ιστότοπος ή οι συνδεόμενες εφαρμογές διαθέτουν υπερσυνδέσμους προς, και λεπτομέρειες που αφορούν, ιστοτόπους τρίτων ή σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος δεν ελέγχει και δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων και απορρήτου, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή τοποθετημένων banners. Ο ιστότοπος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Πνευματικά Δικαιώματα

Στο site περιλαμβάνονται υλικό, φωτογραφίες και λογότυπα αλλά και άλλο περιεχόμενο που προστατεύεται από το Νόμο. Όλο το περιεχόμενο του site, όπως κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, γραφικά, λογισμικό είναι πνευματικής μας ιδιοκτησίας και επιτρέπεται υπό τους όρους που αναγράφονται παρακάτω η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, κατόπιν χρήσης των όρων του δημιουργού του.

Για να μπορεί αναδημοσιεύσει ο οποιοσδήποτε το οποιοδήποτε άρθρο που έχει δημοσιευτεί στο Posters Blog πρέπει υποχρεωτικά σε εμφανή σημείο του αναδημοσιευμένου άρθρου να υπάρχει ο σύνδεσμος(link) που θα αναφέρει ως πηγή το Posters Blog.

bottom of page