google-site-verification=9PPWmhhSGk2FO3jBcI70_kyEFMR-nKFnyDqs49CO5n8
top of page
  • Εικόνα συγγραφέαPosters Blog

Για ποιο λόγο θέλουν να πετάξουν τις παρατάξεις έξω από τους φοιτητικούς συλλόγους

Η κυβέρνηση κάτω υπό την επίβλεψη του πρωθυπουργού κ.Μητσοτάκη θέλει να φέρει νομοσχέδιο στο οποίο θα προβλέπεται ότι οι εκλογές των φοιτητικών συλλόγων θα γίνονται μη παραταξιακά δηλαδή με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Αυτό έχει σαν στόχο να εναρμονίσει όπως λένε κάποιοι τα Ελληνικά πανεπιστήμια με τα Ευρωπαϊκά και τα Αμερικάνικα.

Δηλαδή τι σημαίνει αυτό πρακτικά;

Μα φυσικά ότι θέλουν να γίνουν τα πανεπιστήμια μας σαν τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια με τις αδελφότητες φοιτητών οι οποίες αρέσκονται μόνο στο να κάνουνε πάρτι και να συμβαίνουν διάφορα έκτροπα μέσα σε αυτά τα πάρτι των αδελφοτήτων, τα οποία έκτροπα έχουν να κάνουν ακόμα και με ρατσιστικά επεισόδια, αφού σε πολλές αδελφότητες δεν δέχονται ως μέλη τους τους νέγρους φοιτητές γιατί τους θεωρούνε κατώτερους, ενώ παράλληλα δεν είναι και λίγα τα περιστατικά βιασμών μετά από τέτοια πάρτι τα οποία έχει κληθεί να διερευνήσει η αστυνομία αφού μπορεί να μπει ανενόχλητη στο οποιοδήποτε Αμερικάνικο πανεπιστήμιο αφού δεν υπάρχει το άσυλο.

Με αυτά τα πανεπιστήμια λοιπόν θέλουν να μοιάσουν τα δικά μας, μόνο που υπάρχει μία βασική διαφορά, τα πανεπιστήμια της Αμερικής είναι όλα ιδιωτικά! Για να σπουδάσεις δηλαδή πρέπει να πληρώνεις, μόρφωση δηλαδή για λίγους που έχουν την οικονομική δυνατότητα.

Εδώ όμως στην Ελλάδα τα πανεπιστήμια ευτυχώς είναι ακόμα δημόσια και δωρεάν και η μόρφωση είναι δικαίωμα για πολλούς και όχι εμπόρευμα για λίγους. Τι είναι αυτό όμως που τους εμποδίζει να ιδιωτικοποιήσουν τα Ελληνικά πανεπιστήμια; Μα φυσικά το άρθρο 16 του συντάγματος το οποίο λέει τα παρακάτω και δεν θα μπορέσει ευτυχώς να το αναθεωρήσει αυτή η κυβέρνηση.

‘Αρθρο 16: (Παιδεία, τέχνη, επιστήμη)

1. H τέχνη και η επιστήμη, η έρευνα και η διδασκαλία είναι ελεύθερες η ανάπτυξη και η προαγωγή τους αποτελεί υποχρέωση του Kράτους. H ακαδημαϊκή ελευθερία και η ελευθερία της διδασκαλίας δεν απαλλάσσουν από το καθήκον της υπακοής στο Σύνταγμα.

2. H παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Kράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Eλλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

3. Tα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα.

4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.

5. H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Tα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Kράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους. Συγχώνευση ή κατάτμηση ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μπορεί να γίνει και κατά παρέκκλιση από κάθε αντίθετη διάταξη, όπως νόμος ορίζει. Eιδικός νόμος ορίζει όσα αφορούν τους φοιτητικούς συλλόγους και τη συμμετοχή των σπουδαστών σ’ αυτούς.

6. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι δημόσιοι λειτουργοί. Tο υπόλοιπο διδακτικό προσωπικό τους επιτελεί επίσης δημόσιο λειτούργημα, με τις προϋποθέσεις που νόμος ορίζει. Tα σχετικά με την κατάσταση όλων αυτών των προσώπων καθορίζονται από τους οργανισμούς των οικείων ιδρυμάτων. Oι καθηγητές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δεν μπορούν να παυθούν προτού λήξει σύμφωνα με το νόμο ο χρόνος υπηρεσίας τους παρά μόνο με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 88 παράγραφος 4 και ύστερα από απόφαση συμβουλίου που αποτελείται κατά πλειοψηφία από ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς, όπως ο νόμος ορίζει. Ο νόμος ορίζει το όριο της ηλικίας των καθηγητών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εωσότου εκδοθεί ο νόμος αυτός οι καθηγητές που υπηρετούν αποχωρούν αυτοδικαίως μόλις λήξει το ακαδημαϊκό έτος μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας τους.

7. H επαγγελματική και κάθε άλλη ειδική εκπαίδευση παρέχεται από το Kράτος και με σχολές ανώτερης βαθμίδας για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από τρία χρόνια, όπως προβλέπεται ειδικότερα από το νόμο, που ορίζει και τα επαγγελματικά δικαιώματα όσων αποφοιτούν από τις σχολές αυτές.

8. Ο νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.

9. O αθλητισμός τελεί υπό την προστασία και την ανώτατη εποπτεία του Kράτους. Tο Kράτος επιχορηγεί και ελέγχει τις ενώσεις των αθλητικών σωματείων κάθε είδους, όπως ο νόμος ορίζει. Ο νόμος ορίζει επίσης τη διάθεση των ενισχύσεων που παρέχονται κάθε φορά στις επιχορηγούμενες ενώσεις σύμφωνα με τον προορισμό τους.

Το άρθρο 16 λοιπόν στην παράγραφο 4 αναφέρει ρητά ότι:

«4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Tο Kράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.»

Άρα λοιπόν θα πρέπει κατά την άποψη κάποιων ανθρώπων να στερηθούμε εμείς και τα παιδιά μας το δικαίωμα στην δωρεάν μόρφωση την οποία ήδη έχουν αρχίσει εδώ και χρόνια να την μετατρέπουν σε εμπόρευμα.

Γιατί λοιπόν όταν ο Έλληνας φορολουγούμενος πολίτης πληρώνει ένα σωρό φόρους για να έχει όλες αυτές τις παροχές που του δίνονται μέσα στις οποίες εντάσσεται και η δωρεάν παιδεία να πρέπει να πληρώσει εξτρά από την τσέπη του για να μπορεί να πάει το παιδί του στο σχολείο και αργότερα για να μπορεί να το σπουδάσει;

Η απάντηση είναι μία και είναι απλή. Για να γίνουν τα χρήματα των γονιών κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών! Ναι καλά διαβάσετε και καλά ακούσατε! Έτσι ακριβώς είναι γιατί αυτό προωθούν τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Αμερική προσπαθώντας να προβάλουν στους Έλληνες μαθητές την Αμερικανική κουλτούρα και το Αμερικανικό όνειρο και αυτό γίνεται με ότι μέσω διαθέτουν. Δηλαδή μέσα από τις τηλεοράσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προβάλουν ότι πληρώνονται ως επιχειρήσεις που είναι άλλωστε για να προβάλουν.

Επιπλέον όμως το άρθρο 16 στην παράγραφο 8 αναφέρει ρητά ότι απαγορεύεται η δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων στην χώρα μας και αυτό είναι κάτι που τους εμποδίζει να κάνουν πράξη την απόλυτη εναρμόνιση των Ελληνικών πανεπιστημίων με τα Ευρωπαϊκά και τα Αμερικάνικα πανεπιστήμια που είναι κατά βάση ιδιωτικά

«8. Ο νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους χορήγησης άδειας για την ίδρυση και λειτουργία εκπαιδευτηρίων που δεν ανήκουν στο Kράτος, τα σχετικά με την εποπτεία που ασκείται πάνω σ’ αυτά, καθώς και την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού τους. H σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες απαγορεύεται.»

Για να μπορέσει να γίνει όλη αυτή η αλλαγή στα πλαίσια της εναρμόνισης των Ελληνικών με τα ξένα πανεπιστήμια θα πρέπει να απαλλαγούν από έναν βασικό τους εχθρό. Το φοιτητικό κίνημα. Πως θα γίνει αυτό; Μα φυσικά με το να προωθήσουν ως και να επιβάλλουν με νόμο την διάλυση των παρατάξεων στις φοιτητικές εκλογές με ενιαίο ψηφοδέλτιο και προφανώς την μη παραταξιακή εκπροσώπηση.

Φωτογραφία αρχείου

Η κάθε παράταξη όμως έχει κάτι να προβάλει. Η ΠΑΣΠ και η ΔΑΠ ΝΔΦΚ για παράδειγμα εκφυλίζουν χρόνια τους φοιτητικούς συλλόγους βάζοντας του να κάνουν πάρτι αντί για αγώνες και διεκδικήσεις διαλύοντας έτσι τελείως το μυαλό των φοιτητών. Μάλιστα πριν μερικά χρόνια στο ΤΕΙ Πελοποννήσου είναι γνωστό ότι η παράταξη της ΦΑΚ(Φοιτητικό Ανεξάρτητο Κίνημα) είχε προτείνει και είχε περάσει από την γενική συνέλευση του σπουδαστικού συλλόγου την διενέργεια τουρνουά του γνωστού βιντεοπαιχνιδιού LOL κοινώς League Of Legends με ευθύνη για την διενέργεια του τουρνουά από τον ίδιο τον φοιτητικό σύλλογο ενώ την ίδια στιγμή υπήρχαν σοβαρά προβλήματα αναφορικά με την μετακίνηση των φοιτητών από και προς την σχολή τους ενώ παράλληλα υπήρχε και το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης καθηγητών στο τμήμα της πληροφορικής αφού τότε οι μόνιμοι καθηγητές ήταν μόλις 3! ενώ οι υπόλοιποι ήταν συμβασιούχοι οι οποίοι απολύθηκαν μετά την λήξη των συμβάσεων τους και επαναπροσλήφθηκαν με σύμβαση εξαμήνου λιγότεροι από τους μισούς καθηγητές οι οποίοι υπήρχαν πριν από αυτό στην συγκεκριμένη πανεπιστημιακή σχολή.

Αυτή η παράταξη λοιπόν η ΦΑΚ της οποίας το πλήρες όνομα είναι «Φοιτητικό Ανεξάρτητο Κίνημα», ανεξάρτητο; Από πότε; Ποτέ είναι η απάντηση γιατί ποτέ δεν υπήρχε πραγματικό ανεξάρτητο κίνημα πουθενά. Στην προκειμένη περίπτωση τώρα η ΦΑΚ αποτέλεσε την ένωση των παρατάξεων της ΠΑΣΠ και της ΔΑΠ ΝΔΦΚ η οποίες με το πρόσχημα του «ανεξάρτητου» κατέβηκε στις φοιτητικές εκλογές με ψηφοδέλτιο αποτελούμενο από του γνωστούς μας ΠΑΣΠίτες και τους επίσης γνωστούς μας ΔΑΠίτες, που στην ουσία είναι η παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα μέσα στα πανεπιστήμια, οι οποίες όμως βρέθηκαν τότε στο ΤΕΙ Πελοποννήσου(νυν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου) στο ίδιο ψηφοδέλτιο με αναρχικούς και διάφορα ναζιστικά μορφώματα δηλαδή χρυσαυγίτες παριστάνοντας έτσι ως ανεξάρτητοι όμως τους αριστερούς!

Η Πανσπουδαστική από την άλλη αυτό που προσπαθεί να αναδείξει ως παράταξη είναι τους αγώνες για το δικαίωμα στην δωρεάν παιδεία με ότι αυτό συνεπάγεται στον ορισμό της δωρεάν παιδείας. Δηλαδή Δωρεάν και με ευθύνη του κράτους να γίνονται οι σπουδές με πλήρεις εργαστηριακές δομές αλλά και αίθουσες κατάλληλες για διδασκαλία στον χώρο των πανεπιστημίων και όλα αυτά φυσικά να γίνουν με πλήρη κρατική χρηματοδότηση, πλήρης κρατικές δομές για την στέγαση και την σίτιση των φοιτητών εντελώς δωρεάν με ευθύνη του κράτους χωρίς να χρειαστεί ο οποιοσδήποτε φοιτητής να δουλεύει για να μπορεί να σπουδάσει. Με λίγα λόγια τα μέλη της συγκεκριμένης παράταξης διεκδικούν τα αυτονόητα δηλαδή η μόρφωση να είναι δικαίωμα για όλους και όχι εμπόρευμα για τους λίγους.

Οι υπόλοιπες παρατάξεις πλην της Πανσπουδαστικής έχουν φυσικά και αυτές τον ρόλο τους που δεν είναι άλλος από το να εκφυλίζουν συνεχώς τους φοιτητικούς συλλόγους και όταν με την κομματική τους σημαία δεν μπορούν να το κάνουν αυτό συνενώνονται και δημιουργούν τους φίλους μας τους «ανεξάρτητους», ο θεός να τους κάνει. και μάλιστα πολλές φορές σε προσπαθούν να φτάσουν τον φοιτητικό σύλλογο στο σημείο να τροποποιήσει το καταστατικό του, και έχει συμβεί αυτό σε ελάχιστες ευτυχώς περιπτώσεις, όπου μετά την τροποποίηση του καταστατικού κάποιων φοιτητικών συλλόγων απαγορεύτηκε η παραταξιακή εκπροσώπηση των φοιτητών στις φοιτητικές εκλογές! Εκλογές δηλαδή μόνο με ενιαίο ψηφοδέλτιο γίνονται πανελλαδικά σε τρεις φοιτητικούς συλλόγους μέχρι τώρα βοηθώντας έτσι και αυτούς οι οποίοι δηλώνουν ότι θέλουν τα κόμματα έξω από το πανεπιστήμιο.

Η ουσία εδώ όμως είναι μία. Όταν πολιτικοποιήθηκε το φοιτητικό κίνημα στις μαύρες μέρες τις δικτατορίας 1967-1973 ήταν η αρχή για μια σειρά από αγώνες και διεκδικήσεις οι οποίες έφτασαν τα κεκτημένα μας ακόμα και με αίμα δικαιώματα όπως είναι μέχρι σήμερα και μας τα παίρνουν πίσω με κάθε τρόπο αυτοί που έχουν για θεό τους το χρήμα. Άρα επομένως η μη παραταξιακή εκπροσώπηση των φοιτητών στις φοιτητικές εκλογές το μόνο που έχει να προσφέρει είναι διαλύσει τα μυαλά των φοιτητών παίρνοντάς τους μακριά από τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για μία καλύτερη ζωή με δικαιώματα, όπου ένα από αυτά είναι και η δημόσια δωρεάν παιδεία.

#ΣημαντικέςΕιδήσεις #ΦοιτητικοίΣύλλογοι #Άρθρα #ΦοιτητικέςΠαρατάξεις #ΦοιτητικέςΕκλογές #Παιδεία #Ειδήσεις

0 Προβολές0 Σχόλια

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Τις καταγγελίες, τα παράπονα, τις απόψεις σας και ότι άρθρο σας θέλετε να δημοσιεύσουμε μπορείτε να τα στείλετε στο email: posterswordpress@outlook.com ή στο email: postersblog2017@gmail.com ή αλλιώς διαφορετικά επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

Ευχαριστούμε πολύ λάβαμε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό!

bottom of page