google-site-verification=9PPWmhhSGk2FO3jBcI70_kyEFMR-nKFnyDqs49CO5n8
 
  • Posters Blog

Ποια είναι τα 116 πιστοποιητικά που μπορείτε να παραλάβετε μέσω ΕΡΜΗΣ ή ΚΕΠ – Όλη η διαδικασία (λίστ

ermis-kep

Σε 116 ανέρχονται τα πιστοποιητικά που μπορούν να παραλάβουν οι πολίτες είτε ηλεκτρονικά σε δεύτερο χρόνο από την ηλεκτρονική τους θυρίδα είτε με φυσική παρουσία από το ΚΕΠ της επιλογής τους.  Η διαδικασία μπορεί να γίνει είτε από την πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.grμέσω της ηλεκτρονικής θυρίδας του πολίτη, είτε πηγαίνοντας στα ΚΕΠ που δηλώνει o πολίτης κατά την υποβολή της αίτησης.

Για τις 116 υπηρεσίες, ο υπάλληλος του ΚΕΠ αναζητά με φυσικό τρόπο το παραγόμενο αποτέλεσμα από τον αρμόδιο φορέα και απαντά στον πολίτη. Κατά την υποβολή της αίτησης, ζητείται από τον πολίτη η επιλογή ενός ΚΕΠ το οποίο θα διαχειριστεί την υπόθεσή του. Εάν επιθυμεί το αποτέλεσμα της αίτησης να αποθηκευτεί απευθείας στην ηλεκτρονική του θυρίδα θα πρέπει να επιλέξει στο πρώτο βήμα, ΚΕΠ με δυνατότητα ψηφιοποίησης εγγράφων.

Επισημαίνεται ότι το έγγραφο αυτό μπορεί να το εκτυπώσει και να το χρησιμοποιήσει στις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α΄/26.03.2014).

Εάν η ηλεκτρονική αίτηση απαιτεί δικαιολογητικά τότε θα πρέπει να επισυνάψει τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά έγγραφα μέσω της ηλεκτρονικής του θυρίδας. Την πορεία της αίτησης μπορεί να την παρακολουθήσετε από τον φάκελο υποθέσεών του. Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, απαιτείται υποχρεωτικά να έχει προηγηθεί η σύνδεσή του στην Πύλη «ΕΡΜΗΣ».

Στην Πύλη ΕΡΜΗΣ αναφέρονται ως «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Όχι άμεση παραλαβή αποτελέσματος» ή «Κατηγορίας 01» και είναι απευθείας προσβάσιμες με ένα κλικ ΕΔΩ

Να σημειωθεί ότι οι πολίτες μπορούν να πιστοποιηθούν στην ηλεκτρονική Πύλη ΕΡΜΗΣ με τους κωδικούς του taxiw net και να δημιουργήσουν την δική τους  Ηλεκτρονική Θυρίδα που τους επιτρέπει την αποθήκευση των απαραίτητων εγγράφων για την διεκπεραίωση των υποθέσεων του με την δημόσια διοίκηση.

Οι υπηρεσίες – πιστοποιητικά που μπορείτε να παραλάβετε με τους δύο αυτούς τρόπους (από τον υπολογιστή σας ή από τα ΚΕΠ) υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα:1 Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ2 Αίτηση καταγγελίας καταναλωτή στα ΚΕΠ3 Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ)4 Αναγγελία μεταβολών ασφαλισμένου ΟΓΑ5 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου6 Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)7 Αντικατάσταση απολεσθέντος βιβλιαρίου κλάδων σύνταξης και πρόνοιας από το ΤΣΑΥ8 Βεβαιώσεις περί τροποποίησης ή μη καταστατικών Α.Ε., περί μη ανάκλησης άδειας σύστασης Α.Ε., περί του ισχύοντος Δ.Σ., περί καταβεβλημένου κεφαλαίου Α.Ε. και λοιπών στοιχείων καταχωρημένων στο Μητρώο Α.Ε.9 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος καυσίμων10 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε απροστάτευτα παιδιά11 Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και ανασφάλιστα άτομα12 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ανασφάλιστων τετραπληγικών – παραπληγικών και ακρωτηριασμένων13 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης Βαριά Νοητικά Καθυστερημένων (Β.Ν.Κ.)14 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης κωφαλαλίας15 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα με βαριά αναπηρία16 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από AIDS17 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από αιμορροφιλία18 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε άτομα πάσχοντα από μεσογειακή αναιμία19 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε σπαστικά άτομα20 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τετραπληγικών – παραπληγικών ασφαλισμένων του δημοσίου21 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας22 Βεβαίωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης χανσενικών23 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ24 Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις ιατρικής του ΔΟΑΤΑΠ της εξεταστικής περιόδου του εκάστοτε έτους25 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για έκδοση βεβαίωσης χορήγησης μερίσματος26 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μερισματούχου για προεξόφληση μερισμάτων27 Διεκπεραίωση αίτησης – δήλωσης μετόχου για τη χορήγηση βεβαίωσης εξόφλησης οφειλής (ΜΤΠΥ)28 Έγγραφή –Πιστοποίηση Εργοδότη για χρήση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών προκειμένου να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω Κ.Ε.Π. η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)29 Εγγραφή στα μητρώα ασφαλισμένων του ΚΕΑΔ δικηγόρων ή ασκούντων δικηγόρων30 Εγγραφή στο δημοτολόγιο31 Έκδοση βεβαιώσεων αδειών καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης32 Έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο ΤΣΑΥ33 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ34 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ35 Έκδοση κτηνιατρικών υγειονομικών πιστοποιητικών προϊόντων ζωικής προέλευσης36 Έλεγχος λανθασμένου αριθμού μετρητή της ΕΥΔΑΠ37 Ενημέρωση καταναλωτή για τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και γενικά δικαιώματα καταναλωτή για την προστασία του38 Καταχώρηση εγκατάστασης εκτροφής, προμήθειας, πειραματισμού Π.Δ. 160/91 (64, Α΄)39 Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του40 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους41 Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε Δήμο ή Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους42 Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του43 Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα44 Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους45 Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης46 Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α’ Κύκλου, ΤΕΕ Β’ Κύκλου)47 Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δυναμικότητας μικρότερης των 2 ισοδύναμων ζώων (πλην των οικοσίτων)48 Χορήγηση άδειας εισαγωγής ζώντων ζώων από τρίτη χώρα49 Χορήγηση ακριβούς αντιγράφου βαθμολογικής αντιστοιχίας – πράξης αναγνώρισης (ΔΟΑΤΑΠ)50 Χορήγηση αντιγράφου άδειας επάρκειας διδασκαλίας γλώσσας (λόγω απώλειας, καταστροφής της ήδη εκδοθείσας)51 Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής52 Χορήγηση αντιγράφου αποσπάσματος του διαγράμματος καθώς και του πίνακα που συνοδεύει μία κυρωμένη πράξη εφαρμογής (τελική ιδιοκτησία, υποχρεώσεις εισφοράς σε γη και χρήμα του ν. 133/83)53 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου54 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης55 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου56 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης57 Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης58 Χορήγηση αποσπάσματος πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΟΑΤΑΠ)59 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες δασκάλους ή νηπιαγωγούς60 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές61 Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ62 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για ειδικό λογαριασμό πρόσθετων παροχών (ΤΣΜΕΔΕ)63 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ64 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ65 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας (ΤΣΜΕΔΕ)66 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ67 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογίας εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)68 Χορήγηση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας (ΔΟΑΤΑΠ)69 Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ – προώθηση δελτίου απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας70 Χορήγηση βεβαίωσης για το ομοταγές πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τα αναγνωρισμένα ΑΕΙ της αλλοδαπής (ΔΟΑΤΑΠ)71 Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης από το ΝΑΤ72 Χορήγηση βεβαίωσης εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ιατρού73 Χορήγηση βεβαίωσης επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)74 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από τον ΟΓΑ75 Χορήγηση βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών από το ΔΟΑΤΑΠ76 Χορήγηση βεβαίωσης μη συνταξιοδότησης από το ΝΑΤ77 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας78 Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ79 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ80 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ81 Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης – διακοπής / αναστολής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ.82 Χορήγηση βεβαίωσης ποσού σύνταξης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)83 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας Αστυνομικών Υπαλλήλων84 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές δασκάλους ή νηπιαγωγούς85 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές86 Χορήγηση βεβαίωσης του Ν. 142/197487 Χορήγηση βεβαίωσης χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, στους χειριστές ελικοπτέρων της Ελληνικής Αστυνομίας (Π.Δ. 1041/1979, άρθρα 41 και 43)88 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ89 Χορήγηση πιστοποιητικού αποφοίτησης από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία90 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων91 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών92 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας93 Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας94Αίτηση – δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου)95Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ96Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ97Βεβαίωση καλής λειτουργίας αποχετευτικού συστήματος ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων για τον ΕΟΤ98Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ99Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ100Βεβαίωση περί μη ασφάλισης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)101Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ102Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ)103Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας Ν. 2084/92, για θεώρηση βιβλίων και στοιχείων από τη ΔΟΥ (ΟΑΕΕ – πρώην ΤΕΒΕ)104Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ105Βεβαίωση χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο στους Αστυνομικούς που υπηρετούν στην Ε.Κ.Α.Μ. και στο Τ.Ε.Ε.Μ (Ν. 1813/1988, άρθρα 20 παρ. 3 και 47 παρ.1)106Χορήγηση βεβαίωσης αναπηρίας (Ν. 159/1950)107Χορήγηση βεβαίωσης Ζώνης Επιχειρήσεων Ν. 154/1951108Χορήγηση βεβαίωσης συνταξιούχου (ΤΣΜΕΔΕ)109Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων)110Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων111Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων112Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης113Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους ή νηπιαγωγούς114Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για καθηγητές115Χορήγηση πιστοποιητικού φοίτησης σε Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με ή χωρίς αναλυτική βαθμολογία116Χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας στο διάστημα που δεν έχει εκδοθεί απόφαση συνταξιοδότησης


aftologo
0 Προβολές0 Σχόλια

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις