google-site-verification=9PPWmhhSGk2FO3jBcI70_kyEFMR-nKFnyDqs49CO5n8
top of page
  • Εικόνα συγγραφέαPosters Blog

Τι λένε οι «δάσκαλοι» για άδειες οδήγησης και εξετάσεις

268187-aris_zografos-odiki_asfalila

Τις προτάσεις τους για αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψήφιων οδηγών (εξετάσεις για δίπλωμα / άδεια οδήγησης) έδωσαν στη δημοσιότητα οι εκπαιδευτές οδήγησης και συγκεκριμένα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Σ.Ε.Ο.). Οι «δάσκαλοι» ζητούν μεταξύ άλλων την ίδρυση «Σχολής Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας» στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η οποία θα προετοιμάζει συμβούλους οδικής ασφάλειας εκπαιδευτές οδήγησης και άλλες ειδικότητες, αλλά και τη δημιουργία ανεξαρτήτου σώματος εξεταστών, Η ανακοίνωση του ΣΕΟ, που υπογράφουν, εκ μέρους του το Δ.Σ., ο Πρόεδρος Άρης Ζωγράφος (φωτογραφία) και ο Γεν. Γραμματέας Λευτέρης Μιχελάκης έχει ως εξής: Έχουμε επανειλημμένως τοποθετηθεί στο ζήτημα της αξιολόγησης ενός υποψηφίου οδηγού, την οποία θεωρούμε τόσο μια συνεχή παιδαγωγική διαδικασία, όσο και βάση για την παρακολούθηση της πορείας μάθησης-αλλαγής συμπεριφοράς. Μέσω της αξιολόγησης πρέπει να προσδιορίζονται τα τελικά αποτελέσματά της εκπαίδευσης του υποψηφίου και να εκτιμώνται τα οδηγητικά χαρακτηριστικά του, τα οποία σχετίζονται με την φιλοσοφία και το παραγόμενο έργο της Νέας Σχολής Οδήγησης και Κινητικότητας, και τον καθιστούν έτοιμο για την εισαγωγή του στην ΚτΚ. Τα παραπάνω δυστυχώς απουσιάζουν από το νομοσχέδιο, το οποίο έρχεται να ταράξει τα λιμνασμένα νερά μιας κατάπτυστης διαδικασίας αξιολόγησης. Έτσι, ο σύλλογός μας προτείνει τα παρακάτω: Άρθρο 2.1 Φορέας εξετάσεων: Προτείνουμε: Φορέας Εκπαίδευσης και Αξιολόγησης. Ανεξάρτητη αρχή αποτελούμενη από: α) τις Διευθύνσεις ή και τα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας β) από τα αντίστοιχα τμήματα του Υπουργείου Παιδείας γ) από φορείς των εκπαιδευτών οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής δ) από φορείς του σώματος αξιολογητών Άρθρο 2.2 Εξεταστές: Προτείνουμε: Ανεξάρτητο σώμα εξεταστών το οποίο θα αποτελείται από εκπαιδευτές οδήγησης με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 ετών και εξειδικευμένη πιστοποίηση, σύμφωνα με τα πρότυπα των ελεγκτών δόμησης. Άρθρο 2.3 Θεωρητική εξέταση Προτείνουμε: Θεωρητική Αξιολόγηση και επάρκεια ενός χρήστη για την συμμετοχή του στην ΚτΚ Άρθρο 2.4 και 2.5 Προτείνουμε: Να ενσωματωθούν σε ένα άρθρο ως: Πρακτική αξιολόγηση οδηγητικής επάρκειας Άρθρο 3.1 Εξεταστές Προτείνουμε: Η διενέργεια πρακτική αξιολόγηση οδηγητικής επάρκειας, πραγματοποιείται από το ανεξάρτητο σώμα εξεταστών το οποίο θα αποτελείται από εκπαιδευτές οδήγησης με πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 20 ετών και εξειδικευμένη  πιστοποίηση. Οι εξεταστές θα επιλέγονται ανά νομό και περιφέρεια, με τη μορφή «rotation» θα προσφέρουν υπηρεσίες σε όλη την χώρα και θα αξιολογούνται ανά εξέταση από τον υποψήφιο. Άρθρο 4 Θεωρητική αξιολόγηση Προτείνουμε: Να αλλάξει το σύστημα θεωρητικής εκπαίδευσης και αξιολόγησης με αναθεώρηση και εμπλουτισμό των υπαρχόντων ερωτήσεων, εισαγωγή άγνωστων ερωτήσεων και key studies που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης κινητικότητας. Οι εξετάσεις να γίνονται on-line από πιστοποιημένα ΚΕΘΕΥΟ με καταγραφή και εποπτεία σε πρώτο χρόνο από κάμερες. Πρακτική Αξιολόγηση Προτείνουμε: Οι εξετάσεις να αλλάξουν μορφή και ενότητες. Να γίνονται σε πραγματικές συνθήκες στον δρόμο, σε ένα ενιαίο στάδιο και να καταγράφονται σε πρώτο χρόνο. Στη θέση του εκπαιδευτή να βρίσκεται ο Αξιολογητής – Εκπαιδευτής. Να γίνονται με την μορφή θεματικής αξιολόγησης, να παράγεται κατά την διαδικασία έκθεση αξιολόγησης και το αποτέλεσμα να εξάγεται συνολικά από συγκεκριμένο αλγόριθμο. Η διαδικασία να καταγράφεται και να παραδίδεται στο μαθητή σε ηλεκτρονική μορφή, έτσι ώστε να διαδραματίζει ουσιαστικό επανορθωτικό ρόλο στην επιπλέον εκπαίδευση του εξεταζόμενου, σε περίπτωση απορριπτικού αποτελέσματος Άρθρο 6 Χώροι διενέργειας ειδικών δοκιμασίων Οι πίστες και οι προστατευμένοι χώροι,  δεν παρέχουν καμιά ουσιαστική υπηρεσία στην εκπαίδευση και στην αξιολόγηση, παρά μόνον για τις ειδικές κατηγορίες των μοτοσικλετών όπου απαιτούνται. Απαιτείται να έχουν δημόσιο χαρακτήρα, να καλύπτουν τις βασικές διατάξεις ασφαλείας και να περιλαμβάνουν εκτός από την αστική ευθύνη, πλήρη ασφάλιση υποψηφίων, οχημάτων, σχολών και εκπαιδευτών Άρθρο 11 Εκπαιδευτές Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής Στην πορεία για την κατάργηση των εξετάσεων προτείνουμε: Ένα Σύστημα Πιστοποίησης που θα αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο των υποσυστημάτων ενός ζωντανού οργανισμού (απαιτήσεις σε εξελίξεις που καθορίζει η ίδια η κοινωνία) και θα στοχεύει στη βέλτιστη λειτουργία του συστήματος της κυκλοφορίας με την συμμετοχή του κάθε πολίτη στην κοινωνία της κυκλοφορίας, ξεκινώντας από το Δίπλωμα Κινητικότητας σε βαθμίδες. Για να γίνει αυτό προτείνουμε να ιδρυθεί σχολή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (Σχολή Μεταφορών και Οδικής Ασφάλειας) πενταετούς φοίτησης (4 χρόνια βασικές σπουδές + 1 χρόνο εξειδίκευση στον τομέα επιλογής) από την οποία θα αποφοιτούν, όλες οι επιμέρους ειδικότητες όπως: •           Εκπαιδευτής κινητικότητας για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση •           Εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής •           Επιθεωρητής οδικής ασφάλεια •           Πραγματογνώμονας οδικών συμβάντων •           Ερευνητής συμπεριφορών στο οδόστρωμα •           Σύμβουλος οδικής ασφάλειας •           Εκπαιδευτικός σύμβουλος, και •           20 επιπλέον ειδικότητες που έχει ανάγκη πλέον ο χώρος! Το επιστημονικό και επαγγελματικό κενό που υπάρχει σήμερα, σε όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους τομείς, πέραν της (ελλιπούς και πολλές φορές ακατάλληλης) εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, δεν καλύπτεται από καμία ειδικότητα. Άρθρο 13 Συνοδευόμενη οδήγηση Προτείνουμε: να θεσμοθετηθεί το  Δίπλωμα Κινητικότητας ανά ηλικία με  άξονα τη  μη μηχανοκίνητη κινητικότητα, έτσι ώστε η κυκλοφοριακή αγωγή να καθίσταται υποχρεωτικό μάθημα σε όλη την υποχρεωτική εκπαιδευτική διαδικασία και σε συνέχεια αυτού η ολιστική αξιολόγηση ενός χρήστη αν μπορεί να συμμετέχει με μηχανοκίνητο όχημα στην Κοινωνία της Κυκλοφορίας


tvxs logo
0 Προβολές0 Σχόλια

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Τις καταγγελίες, τα παράπονα, τις απόψεις σας και ότι άρθρο σας θέλετε να δημοσιεύσουμε μπορείτε να τα στείλετε στο email: posterswordpress@outlook.com ή στο email: postersblog2017@gmail.com ή αλλιώς διαφορετικά επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

Φόρμα Επικοινωνίας

Ευχαριστούμε πολύ λάβαμε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό!

bottom of page